तंबाखू विरोधी दिनानिम्मित जनजागृती मोहीम – समुपदेशनासह दातांची तपासणी